Изпитът по български език и литература

автор: Радка Влахова, Йовка Тишева, Гергана Дачева, Паулина Стойчева
заглавие: Изпитът по български език и литература
Подзаглавие: в помощ на кандидат-студенти и зрелостници
година:
ISBN: 954-8976-28-5
Издател: Стандарт
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Съдържанието на сборника е съобразено с изучавания в средното училище литературен и литературоведски материал. Същевременно провокира читателите с по-широки и задълбочени интереси в областта на българската литература да открият за себе си нови възможности за прочит на познатите творби.