„С две родини, два езика, две култури...”

автор: Таня Матанова
заглавие: „С две родини, два езика, две култури...”
Подзаглавие: (Поколението от смесен брак – идентичност и етнокултурни характеристики)
година: 2016
ISBN: 978-954-326-269-4
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тъй като децата от смесените бракове (не само от украино-български и руско-български) остават досега извън полезрението на българските изследователи като обект на научни разработки, представените в тази книга резултати и разработен изследователски инструментариум могат да бъдат ползвани и за бъдещи изследвания върху биетничните личности в по-широк славянски и европейски контекст.