Книга за Симеон Султанов

автор: съст: Иван Радев
заглавие: Книга за Симеон Султанов
Подзаглавие: статии, спомени, архиви
година: 2015
ISBN: 978-954-524-995-2
Издател: Фабер
цена: 24 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента