Сборник в чест на акад. Константин Косев

автор: ред. колегия - Р. Радкова, Ст. Дойнов
заглавие: Сборник в чест на акад. Константин Косев
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-322-277-3
Издател: АИ „Марин Дринов“
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Сборник в чест на акад. Константин Косев