Библиотеки, четене, комуникации

автор: съставител - Лъчезар Георгиев
заглавие: Библиотеки, четене, комуникации
Подзаглавие: Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга
година: 2006
ISBN: 978-954-524-553-4
Издател: УИ "Св.св. Кирил и Методий"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е сборник от Четвъртата научна конференция "Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга", проведе през 2005 г. във Велико Търново.