От извора на вечната книга

автор: Светла Тошкова
заглавие: От извора на вечната книга
Подзаглавие: Опит за икономически прочит на Библията
година: 2005
ISBN: 954-749-612-9
Издател: Захарий Стоянов
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  "Бих желала да направя една предварителна уговорка. Работейки върху Библията в посока на икономическия прочит, не бих искала да излизам от контекста на съдържанието на книгата и да представям далечни и самоцелни интерпретации на отделни текстове и твърдения. Вероятно обаче могат да се появят и подобни отклонения, тъй като наченките на икономическите идеи и стопанските проблеми, които намираме в библейските разсъждения, по-често са дълбоко вплетени в морално-етичната интерпретация и са трудно доловими в общото послание на текстовете на Библията.
Към това следва да добавим, че те (икономическите проблеми) съвсем не са обект на самостоятелно и целенасочено поставяне и изследване, а съпътстват и оформят общата картина на библейските послания, като ги насищат с прагматично, реалистично съдържание и приближават Библията към ежедневния бит на хората, утвърждавайки вярата като част от реалния свят, а не като проява на ирационалното и мистичното му възприемане." Светла Тошкова