Анна Хен-Йосифова 1872-1931. Живот и творечство

автор: Вера Динова-Русева
заглавие: Анна Хен-Йосифова 1872-1931. Живот и творечство
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-746-072-8
Издател: ПИК
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В живописните си табла и акварели тя остава в рамките на своите самобитни реалистично-импресионистични разбирания, които прилага към основния и единствен за творчеството й жанр— натюрморта-цветя, на който тя без съмнение е първата посветена само на него и най-плодовита представителка в българското изобразително изкуство. Оставайки в границите на един талантливо и артистично приложен академичен в основата си реализъм, тя отстоява по своеобразен начин импресионизма, който не е нито типично немският, нито специфично българският.