История на българската държава през Средните векове

автор: Васил Златарски
заглавие: История на българската държава през Средните векове
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2446-1
Издател: УИ и Захарий Стоянов
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Поредицата "Историческо наследство" има за цел да представи на читателите най-стойностното от българските историци в автентичен вид, без оглед дали дадена тяхна теза или хипотеза вече е отречена от историческата наука, а също така и визията на съответната епоха по проблеми от общонационално значение без каквато и да било аксиоматика или предубеденост. Обнародвани са първите издания на монографиите и само там, където при преиздаването им са направени съществени нововъведения и допълнения, се позоваваме на по-късни издания, защото стремежите ни не са насочени към самоцелна библиофилия, а към постиженията на съответните автори в конкретния дял на техните проучвания.
Проф. д-р Георги Бакалов