Политическа и дипломатическа история на България

автор: Георги П. Генов
заглавие: Политическа и дипломатическа история на България
Подзаглавие: Българската външна политика след Илинденското въстание
година: 2005
ISBN: 954-8176-93-9
Издател: Ваньо Недков
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента   Обект на изследването е политиката на България по време на Илинденското въстание, отношението с Великите сили, позицията на българското правителство по въпроса за Македония.