Опит за психологически анализ на нашия обществен живот

автор: Николай Кръстников
заглавие: Опит за психологически анализ на нашия обществен живот
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-92151-1-3
Издател: Велико Търново
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Опит за психологически анализ на нашия обществен живот” е второ издание на реферат, четен в психологическото дружество в София и издаден през 1922 г. Целта на реферата е да осветли обществения ти живот от психологическа гледна точка.