Поглед към литературата за деца (статии и очерци)

автор: Ангел Тонов
заглавие: Поглед към литературата за деца (статии и очерци)
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-524-433-х
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Литературата за деца използва същите форми и средства за разпространение, както и литературата за възрастни - това са книгите, сборниците, вестниците, списанията, радиото, телевизията, киното, театъра, срещите с писателите. Но тя има и своите специфични форми на разпространение букварите, читанките, в които също се печатат творби за деца. Ще отбележа още и драматизациите на приказките и куклените театри, комиксите, анимациите не само за малките, но и за големите деца. От всичко казано дотук можем да заключим, че литературата за деца е самобитна и равноправна съставна част от националния литературен контекст.