Мултимедийни мрежи

автор: Маргарита Тодорова, Олег Асенов
заглавие: Мултимедийни мрежи
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-92864-1-0
Издател: ICU - София
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Мрежовата мултимедия е обединяващо звено в паралелното развитие на мултимедийните и комуникационните технологии. Интегрираното взаимодействие на технологични решения в областта на мултимедията и компютърните мрежи е условие за постигане на по-голям краен приложен ефект при представянето на информацията.
Настоящата книга е посветена на този тип технологична интеграция и е опит да бъдат разгледани мултимедийните технологии през призмата на компютърните мрежи и компютърните мрежи през призмата на мултимедийните технологии; да се оцени доколко развитието на мрежовите технологии допринася за развитието на нови форми и подходи за ефективно представяне на информацията, независимо от мястото, където се въвежда и/или съхранява тя, и независимо от местата, където възниква необходимост тя да бъде представена мултимедийно.