От портрета до иконата

автор: Стаматис Склирис
заглавие: От портрета до иконата
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-92106-3-7
Издател: Синтагма
цена: 6.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Главна характеристика на художествените произведения на отец Стаматис е погледът. Макар неговият художествен опус да се разпростира върху много области - фрески, икони, картини, украса на книги и т. н.  и макар да проблематизира в различни техники и стилове, във всичко има нещо общо, което обединява и придава на всичко една стабилна идентичност. Тази характеристика е погледът на лицата. На всички нарисувани образи на отец Стаматис погледът е „питащ". Така, както според псалмите Бог „изпитва сърца и утроби", и погледът на тези образи пита, изпитва наблюдателя на картината до дълбочината на съществуването. По това този поглед се различава както от погледа на фаюмските портрети, така и от погледите на светците от византийските икони. На портретите от Фаюм нарисуваният образ е в отношение с наблюдателя по-средством един тъжен и спокоен поглед. От друга страна, на иконата погледът е трансцендентен и преодолява усещането за този свят. В произведенията на отец Стаматис погледът излиза от нарисувания образ и изпитва наблюдателя. Затова можем да го наречем „питащ поглед“ - поглед, който изпитва.
Йоан Зизиулас, митрополит на Пергам