Размирният Едем

автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
Подзаглавие: студии въхру антропогенезата
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
Издател: Парадигма
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Елемент от това начало или праначало на нашия род е заложено у всеки от нас, то е живо, макар и скрито под масивни културни наслоения. То намира израз в отхвърлянето на едни ценности, норми и модели на поведение и утвърждаването на други. Можем да го открием например в спонтанната съпротива на детето срещу авторитета на възрастния, във всеки акт на културно творчество, в свръхчовешките усилия на религиозни и социални реформатори. Това праначало се активизира също в гранични психични състояния. To живее и се обективира по един или друг начин във всеки акт на човешка иновация.