Народопсихология и глобализация

автор: доц. д-р Евлоги Данков - гл. редактор
заглавие: Народопсихология и глобализация
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-524-462-3
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Сборник материали от съвместна научна конференция, проведена на 22 и 23 април 2004 г. с преподаватели, научни сътрудници и студенти, под ръководството на проф. дфн Минчо Драганов, посветена на 40-годишнината от създаването на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" и 10-годишнината от основаването на специалност "Философия".