Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна

автор: Васил Василев,  Дочка Цонева
заглавие: Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Подзаглавие: нарушения, диагностика, лечение
година: 2015
ISBN: 978-954-326-245-8
Издател: Парадигма
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В книгата са представени основните физиологични и патофизиологични принципи и ключови концепции на водно-електролитната и киселинно-алкалната хомеостаза и нейните нарушения. В отделни глави в ясно изложение са разгледани съвременните представи за етиологията, патогенезата, клиничните прояви, диагностиката и лечението на нарушенията на водно-електролитния и киселинноалкалния баланс на организма.